Antwoorden op veelgestelde vragen

Wij streven naar gezonde woningen met een strakke en sfeervolle uitstraling, waar je persoonlijkheid en eigenheid helemaal tot zijn recht komt.
Wist je eigenlijk dat je gemiddeld 85 à 90% van je tijd binnen doorbrengt en 70% hiervan in je eigen woning? Dan is de vraag ‘waarom’ eigenlijk overroepen en zouden we allemaal moeten vragen naar ‘hoe’! Zeker als je weet wat sommige materialen en het binnenklimaat met je gezondheid doen!

Bepaalde materialen stoten tijdens hun levensduur schadelijke stoffen uit die een rechtstreeks nefast gevolg hebben voor onze gezondheid. Zo kunnen ze ziektes zoals luchtweginfecties en zelfs kanker veroorzaken. Een goede ventilatie is onmisbaar. Dit zorgt voor een continue verversing van de binnenlucht en gaat het binnenklimaat aanzienlijk verbeteren.
Daarnaast speelt het ontwerp ook een grote rol in het verhaal van gezond bouwen. Zo is bijvoorbeeld het voorzien van voldoende natuurlijk licht in alle ruimtes van groot belang. Wist je dat te weinig zonlicht kan leiden tot slaap- en concentratiestoornissen? Ook stress, depressie en allerhande andere gezondheidsklachten hebben hiermee te maken. Naast het kiezen voor gezonde materialen is een goed gevoel in je woning dus van onschatbare waarde.

Gezond bouwen kan je volgens ons opsplitsen in 2 aspecten.

Enerzijds heb je het praktische aspect van het verhaal die invloed heeft op je fysieke gezondheid. Hier trachten we van de woning een gezonde omgeving te maken om in te vertoeven. Dit bereiken we door bewust te kiezen voor een goede ventilatie in combinatie met een damp-open maar luchtdicht constructie-concept en gezonde materiaalkeuzes. Sommige materialen stoten schadelijke stoffen uit tijdens de productie. In dit geval wordt gezondheid op grotere schaal bekeken en hangt het ook vaak sterk samen met milieuvriendelijk bouwen. Maar het is ook belangrijk weten dat veel materialen gedurende hun levensloop een blijvende uitstoot hebben van stoffen die de gezondheid kunnen schaden. In dit opzicht kunnen we keuzes maken waardoor deze stoffen tot een absoluut minimum worden herleid.

Anderzijds is het emotionele aspect van groot belang. Dit heeft invloed op je mentale gezondheid. Er zijn bepaalde zaken waar we mee rekening houden in een ontwerp. Deze hebben rechtstreeks verband met jouw manier van leven. Heb je een plaats in huis nodig waar je echt tot rust kan komen? Is er nood aan een ruimte waar het gezin kan samenkomen? Op welke momenten van de dag ben je thuis en waar in de woning vertoef je dan het meeste? Dit zijn zaken die een rol spelen in de oriëntatie en onderlinge schikking van de ruimtes. Zo bekomen we een woning waar je je echt goed zal voelen.

Veel mensen vernauwen deze term tot energiezuinig bouwen. Maar dit is er slechts één aspect van. Het hangt namelijk ook samen met gezond (bio-ecologisch) en flexibel bouwen.

Een eerste pijler is energiezuinig bouwen. Dit is de meest gekende invulling van duurzaam bouwen. Iedereen die wil bouwen of verbouwen wordt automatisch geconfronteerd met de energieprestatieregelgeving. Dit omvat alle normen omtrent ventilatie, isolatie en energieverbruik. Hierin is een constante evolutie geweest met als uiteindelijke (voorlopige) doel om bijna-energie neutraal te bouwen vanaf 2020. Uiteraard streven wij ernaar om het nu al beter te doen dan de wet ons oplegt. Daarom ontwerpen we steeds volgens de trias energetica. Hier gaan we in eerste instantie het energieverbruik beperken door aandacht te besteden aan de oriëntatie, de isolatie, etc. In een tweede stap gaan we zoveel mogelijk hernieuwbare bronnen aanspreken om de vraag naar energie die er is te dekken. En pas als laatste gaan we beroep doen op de fossiele brandstoffen om aan de resterende energievraag te voldoen. Op deze manier proberen we de kosten tot een minimum te beperken en niet onmiddellijk over te gaan tot dure installaties. Dit allemaal gebeurt uiteraard in samenspraak met de bouwheer en in functie van het budget dat voorhanden is.

Een tweede pijler omvat gezond of bio-ecologisch bouwen. Het milieu schreeuwt om een andere aanpak. De bouwsector heeft immers een zeer groot aandeel in de milieubelasting. Maar ook onze gezondheid staat niet buiten spel! De vervuiling binnenshuis is soms zelfs groter dan buiten! Denk maar aan vocht en de bijhorende schimmels. Maar er zijn ook onzichtbare boosdoeners. De luchtkwaliteit in huis wordt grotendeels bepaald door chemische vervuilingen die afkomstig zijn van de gebruikte bouwmaterialen en zelfs van ons meubilair.
Binnen het bio-ecologisch bouwen kijken we ook naar de waterhuishouding (waterbesparing, gebruik van groendaken, …), de gebruikte materialen en grondstoffen (zoveel mogelijk ecologisch verantwoorde materialen) en het verantwoord ruimtegebruik. Daarnaast gaan we de woning zo compact mogelijk opbouwen en zorgen voor een goede oriëntatie.

Een laatste pijler betreft het flexibel bouwen. Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis kunnen wonen! In dat opzicht speelt het bouwen in een stedelijk weefsel een belangrijke rol zodat de toegankelijkheid goed zit en er een voldoende sluitend aanbod is van voorzieningen, diensten, mobiliteit, … Op wijk- of buurtniveau kan je misschien stil staan bij de mogelijkheid om een kangoeroewoning of zorgwoning te voorzien. Ook co-housing komt meer en meer ter sprake. Dit is samenwonen van verschillende gezinnen met naast de privé wooneenheden ook gemeenschappelijke ruimtes. Op microschaal moeten we de woonunit nader bekijken. We gaan nadenken over aanpasbaar en flexibel bouwen vanaf de conceptfase. Simpele ingrepen in dit stadium kunnen je het later heel erg makkelijk maken om je woning alsnog te gebruiken als de mobiliteit wat beperkter is.

We kunnen hier een vergaande technische uitleg geven, maar om het kort te houden zullen we de belangrijkste zaken opsommen.

Bij een lage-energiewoning stelt men verhoogde energie-ambities voorop:

 • Max. K25
 • Max. E40
 • Energievraag ruimteverwarming < 30kWh/m2/jaar (wintercomfort)
 • Beperkte oververhitting (zomercomfort)
 • Minimale ventilatie-eis
 • Goede luchtdichtheid
 • Gebruik van hernieuwbare energie (vb. PV panelen, zonneboiler,…)

Bij een passiefwoning stelt men hogere eisen:

 • Max. K25
 • Max. E40
 • Energievraag ruimteverwarming < 15kWh/m2/jaar (wintercomfort)
 • Beperkte oververhitting (zomercomfort)
 • Minimale ventilatie-eis
 • Doorgedreven luchtdichtheid (n50 < 0,6)
 • Gebruik van hernieuwbare energie (vb. PV panelen, zonneboiler,…)

Tegen 2020 zal de BEN-woning de wettelijke norm worden. BEN staat voor ‘bijna-energie-neutraal’. De hoeveelheid opgewekte energie moet bijna gelijk zijn aan de hoeveelheid verbruikte energie. Andere eisen zijn:

 • Max. E30
 • Energievraag ruimteverwarming < 70kWh/m2/jaar (wintercomfort)
 • Beperkte oververhitting (zomercomfort)
 • Minimale ventilatie-eis
 • Doorgedreven luchtdichtheid (n50 < 0,6)
 • Gebruik van hernieuwbare energie (vb. PV panelen, zonneboiler,…)
Tot een aantal jaren geleden was er een duidelijk verschil in kostprijs tussen een duurzame en een klassieke woning. Nu worden de energie-eisen steeds strenger waardoor een energiezuinige woning reeds de standaard is geworden. Het verschil zal nu nog vooral terug te vinden zijn in de keuze van sommige gezonde materialen. Al zien we dat ook dit steeds minder wordt naarmate deze specifieke materialen meer ingeburgerd geraken bij de aannemers. Wij wegen graag samen de voordelen af ten opzichte van de eventuele meerkosten zodat je bewust kan kiezen.
Door energiezuinig te bouwen ga je uiteraard besparen op je energiefactuur waardoor je de extra uitgaven voor een stuk gaat terugverdienen. Daarenboven krijg je een gezonde woning in de plaats en een goede gezondheid is toch ook wat waard!
Wij werken enkel op afspraak. Dit kan tijdens de kantooruren van 9u – 17u of van maandag tot en met donderdag ook ‘s avonds.

Wij luisteren naar jouw verhaal

Contacteer ons en vertel ons alles over jouw droomwoning

Vrijblijvend kopje koffie?

Sfera Architecten

Bij Sfera architecten ontwerpen we volgens de Sfera levensstijl waarbij je niet enkel positief leeft in je woning, maar jij je woning ook positief beleven kan. We combineren sfeer, energie en rust met actief gezonde elementen. We luisteren steeds naar het verhaal achter je woorden en ontwerpen hiermee een sfeervolle, strakke woning die de vier Sfera pijlers volledig op maat van je eigen levensstijl en persoonlijkheid combineert. Op deze manier zetten we gezond bouwen om naar gezond wonen en leven.

Lees meer

over-sfera-bg-1
© Sfera 2021